Divendres, 19 de Abril de 2019
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Baix Penedès
Catalunya
 
 
Benvinguda
 
El Consistori
Les regidories
Comissió Especial de Comptes
Representants de la corporació en altres organismes
 
Les Juntes de Govern Local
 
Edictes, Bans i Anuncis
 
ORDENANCES
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta
Ordenança reguladora de la recollida de residus domèstics i comercials al municipi de Sant Jaume dels Domenys
FISCALS
SUBVENCIONS
REGLAMENTS
 
Servei de Premsa i Comunicació
 
Resultats de les eleccions Municipals de 2015
 
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
 
Resultats de les eleccions Generals 2011
 
Resultats de les eleccions del Parlament Europeu 2014
 

 
  
Tràmits i instàncies

:: Imprès d'instància
:: Sol·licitud de llicència d'obres majors
:: Sol·licitud de llicència d'obres menors
:: Sol·licitud de llicència de parcel·lació
:: Sol·licitud de llicència per a instal·lació de grua
:: Sol·licitud propostes alternatives al pla d'ordenació urbanística municipal
:: Full de domiciliació bancària
:: Sol·licitud de material i/o dependències municipals
:: Sol·licitud de llicència d'activitats
:: Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos
:: Sol·licitud d'espais d'ús públics
:: Sol·licitud per instal·lar una parada de venda ambulant
:: Sol·licitud de subvenció pels llibres de text

En aquesta secció podeu trobar els impresos amb els que fer els tràmits més habituals a l'Ajuntament.

Els següents tràmits els podeu fer a través d'internet accedint en aquesta mateixa web per l'enllaç de la SEU-e (tràmits online)

- Instància genèrica
- Suggeriments i queixes
- Notificacions electròniques
- Factures electròniques
 
Tràmits
 
Tràmits i instàncies
 
TELÈFONS D'INTERÈS
 
Mapes acústics
 
Butlletins municipals