Diumenge, 24 de Març de 2019
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Baix Penedès
Catalunya
 
 
Benvinguda
 
El Consistori
Les regidories
Comissió Especial de Comptes
Representants de la corporació en altres organismes
 
Les Juntes de Govern Local
 
Edictes, Bans i Anuncis
 
ORDENANCES
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans i pel seu tractament en planta
Ordenança reguladora de la recollida de residus domèstics i comercials al municipi de Sant Jaume dels Domenys
FISCALS
SUBVENCIONS
REGLAMENTS
 
Servei de Premsa i Comunicació
 
Resultats de les eleccions Municipals de 2015
 
Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015
 
Resultats de les eleccions Generals 2011
 
Resultats de les eleccions del Parlament Europeu 2014
 

 
  
Mapes acústics

 
EDICTE
S’informa que, el Ple de la Corporació Municipal celebrat el dia 20 d’octubre de 2010, va aprovar els nous mapes de capacitat acústica del municipi de Sant Jaume dels Domenys que modifiquen els aprovats pel Ple de la Corporació en data 16 de juny de 2005 per adequar-los d’acord amb els paràmetres del Decret 176/2099 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica..
Tal i com s'estableix a la Llei de Parlament de Catalunya 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, se sotmet aquest a informació pública pel termini mínim de trenta dies, per a que les persones interessades puguin consultar-lo i fer les al·legacions que estimin oportunes.
Sant Jaume dels Domenys, 25 d’octubre de 2010
L’alcalde,

Miquel Martil Darder

 


Mapa acústic de Sant Jaume, L'Arquet, Cornudella, Lletger, Polígon l'Empalme, Cornudella i Lletger
 


Mapa acústic del Gatell
 


Mapa acústic de la Carronya
 


Mapa acústic de la Gomila
 


Mapa acústic de l'Hostal
 


Mapa acústic de Lligamosques
 


Mapa acústic del Papagai i de la Torregassa
 


Mapa acústic del paratge de la Roca
 
Tràmits
 
Tràmits i instàncies
 
TELÈFONS D'INTERÈS
 
Mapes acústics
 
Butlletins municipals