Diumenge, 17 de Octubre de 2021
Maspujols Maspujols
Organització
Comarques de Tarragona
 
 
CARTIPÀS MUNICIPAL
 
REGIDORIES
Alcaldia i Urbanisme
Alcaldia i regidor d'Urbanisme, Obres, Serveis Públics i Agricultura
Regidoria de Sanitat, Esports i Medi Ambient
Regidoria de Festes, Cultura, Benestar Social i Comunicació
Regidoria de Cultura i Benestar Social
 
HORARI
Oficines Municipals
Arquitecte Municipal
Arquitecte
Assistenta social
Educadora social
 
ESCUT
 
Modificació NNSS núm. 5
 
Normes Subsidiàries (NNSS)
 
ACTES DEL PLE MUNICIPAL
Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
 
Programa d'Acció d'Enèrgia Sostenible (PAES)
 
Plec de clàusules venda parcel·les municipals
 
Delegat de Protecció de Dades
 
FOTOS AERIES
Foto aèria vista des de Rocabruna
Foto aèria vista des de la piscina
Foto aèria vista des de l'ermita
 

 
  
 AJUNTAMENT DE MASPUJOLS

Licitació bar piscina
L'Ajuntament de Maspujols ha publicat les bases per l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del bar per aquesta temporada d'estiu ubicat a les instal·lacions de la piscina municipal
 
Trobareu l'anunci, el decret i les bases al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=81277355&lawType=
 
  
 
Es rectifica l'errada material detectada a les bases, en els següents punts:

     - On diu, al punt 4 de la taxa:

       El beneficiari de la llicència haurà de pagar com a mínim la taxa de 500 € mensuals, fins a 1000 €

      - Ha de dir:

        El beneficiari de la llicència haurà de pagar com a mínim la taxa de 500 € per temporada fins a 1000 €
 
       - On diu, al punt 5 d) Condicions i requisits de funcionament del bar:

 Tots els clients del bar de la piscina i de les instal·lacions de la piscina municipal podran fer ús
dels lavabos del bar, que hauran d’estar sempre i en tot moment nets i en perfectes condicions
higièniques, així com proveït de paper i sabó necessaris. Com a mínim, se n’haurà de fer la neteja
els dissabtes i diumenges, abans d’obrir les instal·lacions. A tal efecte, haurà d’estar visible el full
de control de la neteja a dins del lavabo.

     - Ha de dir:
 
Tots els clients del bar de la piscina i de les instal·lacions de la piscina municipal podran fer ús
dels lavabos del bar, que hauran d’estar sempre i en tot moment nets i en perfectes condicions
higièniques, així com proveït de paper i sabó necessaris. Els lavabos dels vestuaris de la piscina, se n’haurà de fer la neteja els dissabtes, diumenges i dies festius, abans d’obrir les instal·lacions. A tal efecte, haurà d’estar visible el full de control de la neteja a dins del lavabo.

 
Les instàncies i la resta de documentació s'ha de tramitar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Maspujols: https://www.seu-e.cat/ca/web/maspujols. Termini 20 de maig de 2021.
 

 
 
 
ESCOLA MASPUJOLS
 
CONSULTORI MÈDIC
Hora visita metge
Horari visita infermera
Relació de telèfons d'urgències
Programació de visites del metge i la infermera
 
TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament
Consultori mèdic
Llar d'infants
CEIP Maspujols
Cap Les Borges
Emergències
Oficina de Correus
 
JUTJAT DE PAU DE MASPUJOLS
 
JUTJAT DE PAU DE MASPUJOLS
 
HORARI CEMENTIRI MUNICIPAL
 
INAGURACIONS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Piscina
Plaça de l'Església
Casal
Pista Poliesportiva
Avinguda del Poliesportiu
Mur carretera de les Borges
Col·locació primera pedra ajuntament
Ajuntament
Punt d'informació juvenil (PIJ)
Vestidors piscina
Reobertura CEIP Maspujols
Coberta pista poliesportiva
Centre Juvenil Ca la Sofia
 
HORARI AUTOBUS
 
PROTECCIÓ DE DADES - FORMULARI DE CONTACTE
 
Serveis
Contacta amb l'ajuntament
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI